Փոխանակ գրելոյ Արշիմանտրիտ, զոր տեսցես.

Երեւեցաւ եւտիքէս շամանտրիտ Կոստանդնուպօլսի, որ շփոթմամաբ մի բնութիւն ասէր Քրիստոսի. (Վրդն. պտմ.։)