adj.

full of canes or reeds;
— տեղի, cane-brake.

adj.

ՇԱՄԲՈՒՏ որ եւ իբր ռմկ. ՇԱՄԲՈՏ. Եղեգնուտ. կնիւնոտ. խոտաւէտ. սազլըփ.

Բնակութիւն ունի սա (որթ) ոչ միայն ի դաշտային, շամբուտ, ախտաժետ վայրս, աւազինս. (Պիտ.։)