adj.

κινητικώτερος mobilior, motabilior. (որ վրիպակաւ գրի եւ ՇԱՐԺԱԳՈՅՆ) Յոյժ շարժուն, արագաշարժ, եւ կարի շարժողական.

Քան զամենայն շարժունմ շարժնագոյն է իմաստութիւն. (Իմ. ՟Է. 24։)

(Հողմն) է մօտ յանմարմին, եւ շարժնագոյն. (Կիւրղ. ծն.։)