cf. Մոխիր.

s.

σποδός cinis. Մոխիր. աճիւն. գազախ. (լծ. թ. քիւլ ).

Մոխիրն մեծամտեալ, շլանն փքացեալ (կամ փչացեալ). (Ոսկ. սղ. ՟Լ՟Ը. (յն լոկ, մոխիրն փքացեալ)։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Շլանամ, ացայ

Voir tout