s.

respiration;
animation.

s.

ἁναπνοή, πνεῦσις respiratio, spiratio. Շնչաբերիլն. սկիզբն շնչառութեան. կենդանութիւն. տուրեւառ շնչոյ.

Որդին աստուծոյ՝ որդի կուսին եղեւ, ըստ հրեշտակին՝ ի նմա ծնեալ շնչաբերութեամբ. (Վանակ. յուրախացիրն.։)

Զքառասնօրեայ գոյացութիւնս արուիլ յարգանդի, եւ զշնչաբերութիւն իդի. (Վրդն. ծն.։)

Զի զշունչն եւ զըմպելին ընդունելով հովացուցանէ, եւ շնչաբերութիւն եւ դիւրութիւն իլ տապումն առտուիցէ. (Պղատ. տիմ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif շնչաբերութիւն շնչաբերութիւնք
accusatif շնչաբերութիւն շնչաբերութիւնս
génitif շնչաբերութեան շնչաբերութեանց
locatif շնչաբերութեան շնչաբերութիւնս
datif շնչաբերութեան շնչաբերութեանց
ablatif շնչաբերութենէ շնչաբերութեանց
instrumental շնչաբերութեամբ շնչաբերութեամբք