adj.

Սեպհական կամ նման շուշանի ըստ գովելի յատկութեանց.

Եւ ի խորոց ծովէ աշխարհի շուշանական շաւղօք ամբարձար. (Նար. կուս. (որ հայի ի բուն շուշանն, եւ ի ջրային շուշան)։)