s.

inundation;
alluvion.

s.

Հեղեղ. զեղումն. ուղխ. ոռոգումն, եւ ընկլումն. հեղձումն.

Ետուր յողող ջուրց զանօրէն պղծալից մարդիկ. (Ագաթ.։)

Իսկ (Հին բռ.)

Ողող, ոռոգ»։

Իսկ Հին բռ.

Ողող, ոռոգ»։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ողողակ

Ողողական

Ողողականն

Ողողանամ, ացայ

Ողողանեմ, եցի

Ողողանիմ

Ողողանք, նաց

Ողողեմ, եցի

Ողողիմ

Ողողիչ

Ողողումն, ման

Ջրողող

Voir tout