s.

cf. Ողոքանք.

cf. Ողոքանք, Ողոք. ἵαμα.

Ողոքումն դարձուցանէ զմեղս մեծամեծս. (Ժող. ՟Ժ. 4։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ողոքումն ողոքմունք
accusatif ողոքումն ողոքմունս
génitif ողոքման ողոքմանց
locatif ողոքման ողոքմունս
datif ողոքման ողոքմանց
ablatif ողոքմանէ ողոքմանց
instrumental ողոքմամբ ողոքմամբք