va.

to render chaste, modest, sober, prudent, wise.

ն.

σωφρονίζω sobrium reddo. Ողջախոհ կացուցանել, առնել, պահել. զգաստացուցանել. կրթել ի պարկեշտութիւն եւ ի զգօնութիւն.

Պահք զաղայս պահեն, ողջախոհացուցանեն զերիտասարդս. (Բրս. պհ. ՟Բ։)

Զանարգելութիւնն ծաղու ողջախոհացուցանելով։ Սովաւ ողջախոհացուցանեմ զցնդումն հեշտութեանն. (Առ որս. ՟Ժ՟Գ։)

Ողջախոհացոյց զնա ի համեստութիւն աստուածպաշտութեան ձայնն յոնանու. (Լմբ. ի նաւում.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ողջախոհացուցանեմ
դու ողջախոհացուցանես
նա ողջախոհացուցանէ
մեք ողջախոհացուցանեմք
դուք ողջախոհացուցանէք
նոքա ողջախոհացուցանեն
Imparfait
ես ողջախոհացուցանեի
դու ողջախոհացուցանեիր
նա ողջախոհացուցանէր
մեք ողջախոհացուցանեաք
դուք ողջախոհացուցանեիք
նոքա ողջախոհացուցանեին
Aoriste
ես ողջախոհացուցի
դու ողջախոհացուցեր
նա ողջախոհացոյց
մեք ողջախոհացուցաք
դուք ողջախոհացուցէք
նոքա ողջախոհացուցին
Subjonctif
Présent
ես ողջախոհացուցանիցեմ
դու ողջախոհացուցանիցես
նա ողջախոհացուցանիցէ
մեք ողջախոհացուցանիցեմք
դուք ողջախոհացուցանիցէք
նոքա ողջախոհացուցանիցեն
Aoriste
ես ողջախոհացուցից
դու ողջախոհացուսցես
նա ողջախոհացուսցէ
մեք ողջախոհացուսցուք
դուք ողջախոհացուսցջիք
նոքա ողջախոհացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ողջախոհացուցաներ
դուք մի՛ ողջախոհացուցանէք
Impératif
դու ողջախոհացո՛
դուք ողջախոհացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ողջախոհացուցանիջիր
դուք ողջախոհացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ողջախոհացուսջի՛ր
դուք ողջախոհացուսջի՛ք