adj.

healing, curative, balsamic.

adj.

Որ ողջացուցանէ. ողջացուցանօղ. բուժիչ.

Ողջացուցիչ երկանցն եւայի. (Նար. ձ։)

Ոչ վատթարս բժիշկս զմեզ այդոցիկ ամենայն իրօք կարծէք, եւ ոչ անուսմունս ողջացուցիչս ոգւոց. (Առ որս. ՟Ժ՟Բ։)