չ.

Ոչնչանալ. չքանալ. եւ Յանպիտանութիւն դառնալ.

Տունն ջնջեցաւ, եւ քաղաքն ոչէացաւ (առ աչօք ցուցեալն ի դիւաց). (Վրք. հց. ձ։)

Սատանայ ոչէացաւ՝ տկարացեալ յետ խաչին. (Լմբ. յայտն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես ոչէանամ
դու ոչէանաս
նա ոչէանայ
մեք ոչէանամք
դուք ոչէանայք
նոքա ոչէանան
Imparfait
ես ոչէանայի
դու ոչէանայիր
նա ոչէանայր
մեք ոչէանայաք
դուք ոչէանայիք
նոքա ոչէանային
Aoriste
ես ոչէացայ
դու ոչէացար
նա ոչէացաւ
մեք ոչէացաք
դուք ոչէացայք
նոքա ոչէացան
Subjonctif
Présent
ես ոչէանայցեմ
դու ոչէանայցես
նա ոչէանայցէ
մեք ոչէանայցեմք
դուք ոչէանայցէք
նոքա ոչէանայցեն
Aoriste
ես ոչէացայց
դու ոչէասցիս
նա ոչէասցի
մեք ոչէասցուք
դուք ոչէասջիք
նոքա ոչէասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ոչէանար
դուք մի՛ ոչէանայք
Impératif
դու ոչէացի՛ր
դուք ոչէացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու ոչէասջի՛ր
դուք ոչէասջի՛ք