adj.

clothed in sheepskin;

fig. s.

wolf in sheep's clothing.

adj.

Որ յանձին կրէ զարտաքին ձեւ ոչխարի կամ զնմանութիւն ինչ.

Որ ոչխարազգեստ գայլք երեւեալք կեղծաւորին զբարեկամութիւնն, եւ ինքեանք գործ զթշնամեաց գործեն. (Համամ առակ.։)

Ի բա՛ց լերուք յայդպիսեաց ոչխարազգեստ գայլոց. (Շ. թղթ.։)