s.

sheep-slaughtering, sheep-sacrificing.

s.

ՈՉԽԱՐԱԶԵՆ ՈՉԽԱՐԱԶԵՆՈՒԹԻՒՆ. Զենումն ոչխարաց. տօն այլազգեաց յօր զենման ոչխարաց իբր ի զոհ.

Զոհս մատուցանէին, զոր ոչխարազենն կոչեն։ Ի տօնի իւրեանց, զոր ոչխարազենն կոչեն. (Հ=Յ. եւ Տէր Իսրայէլ. յնվր. ՟Լ.։)

Որո՞յ առաքինութեան տեսակ է ոչխարազենութիւնն։ Զո՞ր գտցէ շահ յոչխարազենութենէ. (Մեկն. ղեւտ.։)

Անպատշաճ դատեա՛լ աստուծոյ զկամս ոչխարազենութեանն. (Լմբ. սղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ոչխարազենութիւն ոչխարազենութիւնք
accusatif ոչխարազենութիւն ոչխարազենութիւնս
génitif ոչխարազենութեան ոչխարազենութեանց
locatif ոչխարազենութեան ոչխարազենութիւնս
datif ոչխարազենութեան ոչխարազենութեանց
ablatif ոչխարազենութենէ ոչխարազենութեանց
instrumental ոչխարազենութեամբ ոչխարազենութեամբք