s. zool.

pygargus, Arabian vulture, hen-harrier.

s.

Թռչուն ինչ գիշատիչ. որպէս որի, ուրուր, եւ այլն.

Իբր ոռեկան մագլօք զդէմս այլոց պատառել. (Պիտառ.։)