չ.

Առուգանալ. ուռճանալ իբր ոռոգմամբ.

Ողջախոհութիւնն ի բաց խլեալ էր, եւ անարգելութիւն ոռոգանայր. (Ոսկ. պետր. եւ Ոսկ. եղ.։)

Սարմանեաց զօտարսիրութիւն այրին, եւ վաղվաղակի զհասկ բարեպաշտութեանն զոռոգացեալն հնձեաց. (անդ։)

Ոռոգացեալ իմաստութեամբ։ Ուսումնասիրութեանն վարժիւք ոռոգացեալ. (Արծր. ՟Գ. 19։ ՟Դ. 8։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես ոռոգանամ
դու ոռոգանաս
նա ոռոգանայ
մեք ոռոգանամք
դուք ոռոգանայք
նոքա ոռոգանան
Imparfait
ես ոռոգանայի
դու ոռոգանայիր
նա ոռոգանայր
մեք ոռոգանայաք
դուք ոռոգանայիք
նոքա ոռոգանային
Aoriste
ես ոռոգացայ
դու ոռոգացար
նա ոռոգացաւ
մեք ոռոգացաք
դուք ոռոգացայք
նոքա ոռոգացան
Subjonctif
Présent
ես ոռոգանայցեմ
դու ոռոգանայցես
նա ոռոգանայցէ
մեք ոռոգանայցեմք
դուք ոռոգանայցէք
նոքա ոռոգանայցեն
Aoriste
ես ոռոգացայց
դու ոռոգասցիս
նա ոռոգասցի
մեք ոռոգասցուք
դուք ոռոգասջիք
նոքա ոռոգասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ոռոգանար
դուք մի՛ ոռոգանայք
Impératif
դու ոռոգացի՛ր
դուք ոռոգացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու ոռոգասջի՛ր
դուք ոռոգասջի՛ք