s.

yellow flowered;

bot. s.

chrysanthemum, cornmarygold.

adj. s.

որ եւ ոսկիծաղիկ. Բոյս՝ որոյ ծաղիկն է ոսկետեսիլ. եւ Անուն ծաղկի՝ որպէս մանեակ ոսկի. իբրու մանուշակ վայրի, եւ նարկիզ, եւ անթեմ. զէրին. χρυσάνθος.

Խռիւսանթոս. որ թարգմանի ոսկիծաղիկ. (Հ=Յ. հոկտ. ՟Ժ՟Է.։)

եւ χρυσάνθεμον , կամ ἅνθεμον χρυσίον.

Եւ թարշամեսցի ոսկեծաղիկն, զոսկեճաճանչ արեգակն առակէ. (Կոչ. ՟Ժ՟Ե։)