adj.

having gold covers;
bound in gold (book).

adj.

Որոյ տուփն՝ պահարանն կամ կողքն է ոսկի.

Ոսկէգիր գրով, եւ ոսկետուփ ամանօք։ Գտեալ մատեան ոսկէտուփ սուրբ հարցն։ Ոսկէտուփ տումար դիւրայարմար. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։ Ուռպ.։ Գանձ.։)