s.

bones, skeleton.

այս ինքն Ոսկերք. ոսկրտանք.

Արդ ոսկրոտին իսկ ո՞ւր իցէ. (հին տպ. ոսկերոտին). (Ագաթ.։)

Որպէս զի գիշատեալք ի թռչնոցն՝ ընկեսցի այսր անդր ոսկրոտին ի գլուխ լերանց. (Փարպ.։)