s.

weaver;
knitter.

adj. s.

ὐφαίνων, ὐφάντης texens, textor ἑργασάμενος opifex. Անկանօղ զոստայն. ոստայնագործ. ջուլհակ.

Բուն գեղարդտն նորա իբրեւ զստորի ոստայնանկաց. (՟Ա. Թագ. ՟Ժ՟Է. 7։ ՟Բ. Թագ. ՟Ի՟Ա. 19։ ՟Ա. Մնաց. ՟Ժ՟Ա. 23։ ՟Ի. 5։)

Զտանել դստերաց նորա ոստայնանկս. (Եփր. թագ.։)

Ա՛յլ բնութիւն հանդերձին է, եւ ա՛յլ բնութիւն ոստայնանկին։ Կարեմք ուսանել ի հանդերձից, թէ ոստայնանկի է անկեալ. (Սեբեր. ՟Գ։ Վեցօր. ՟Ա։)

Ընդ ոստայնանկն զարմանան ամենաքին, եւ ոչ ընդ այն՝ որ զգենուցուն. (Ոսկ. ՟ա. տիմ. ՟Բ. (վրիպակաւ գրեալ էր, ընդ ոստանեակն)։)

Ինքն արկաւ զիւրեաւ ոստայնանկն աստուածիմաստ. (Վրդն. լուս.։)

Ո՞ոք (իբրեւ զսարդ) տաժանագործ նիւթօղ եւ կամ ոստայնանկ բաւական է։ Սարդք՝ ոստայնանկք են. (Փիլ. լիւս.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ոստայնանկեմ, եցի

Ոստայնանկութիւն, ութեան

Voir tout