adj.

slippery, sliding.

adj.

ὁλισθηρός lubricus. Լպրծող. դիւրասահ.

Լպրծուտ եւ ոտնառ են այսոքիկ, եւ քան զամենայն ինչ անհաստատագոյնք. (Փիլ. իմաստն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ոտնառական

Ոտնառեմ, եցի

Ոտնառու

Ոտնառութիւն, ութեան

Voir tout