s.

slipping, false step, foot-fall;

med.

podagra, the gout.

s.

πρόκομμα offensio ὁλίσθημα, ὁλίσθησις lapsus πτῶμα casus. Սայթաքումն ոտից. գայթագղութիւն. անկումն.

Ճանապարհք նորա՝ սրբոց ուղիղ են, որպէս անօրինաց ոտնառութիւնք. (Սիր. ՟Լ՟Թ. 29։)

Յանհնարին չարեացն անկանել յոտնառութիւն։ Ուստի բազում եւ ստէպ ստէպ ոտնառութիւնք լինին. (Ոսկ. գաղ. եւ Ոսկ. մ. ՟Բ. 10։)

Ոչ դադարեմ յոտնառութենէ գթման, եւ ի գլորմանէ չարեաց. (Վրք. հց. ձ։ եւ Մաշկ.։)

Ոչ այսր անդր ոտնառութեամբ թոպիւր. (Ճ. ՟Ա.։)

Անձուկ՝ աստի եւ անտի ոչ ուղիղ գնացելումն ունի զոտնառութիւն ի կորստեան վիհն. (Խոսր.։)

Պահեա՛ ի մեծագոյն գայթագղութեանց, ի փոքրագոյն ոտնառութեանց. (Նար. ՟Ղ՟Ա։)

Ետես զմտացն դիւրամէտ ոտնառութիւն. (Սեբեր. ՟Ե։)

ՈՏՆԱՌՈՒԹԻՒՆ. իբր Ոտնացաւութիւն. նիգրիզ.

Տեսանեմք զոմանս վասն այսր իրաց ըմբռնեալ ոտնառութեամբ. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 37։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ոտնառութիւն ոտնառութիւնք
accusatif ոտնառութիւն ոտնառութիւնս
génitif ոտնառութեան ոտնառութեանց
locatif ոտնառութեան ոտնառութիւնս
datif ոտնառութեան ոտնառութեանց
ablatif ոտնառութենէ ոտնառութեանց
instrumental ոտնառութեամբ ոտնառութեամբք