s.

gout in the feet.

s.

ποδαλγία, ποδάγρα pedum dolor, podagra, articularis morbus. իտ. gotta. Ցաւ ոտից անհնարին ի յօդս եւ ի ջիլս. որ եւ ՈՏՆԱՌՈՒԹԻՒՆ ասի. նիգրիզ, նըգրըս. յն. բօտալղի՛ա, բօտա՛ղրա. (յորմէ պատագրոս, իբր պոտագրոս)

Ոտնացաւութիւնք, գլխագարութիւնք, եւ անբժշկելի ցաւք. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 21։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ոտնացաւութիւն ոտնացաւութիւնք
accusatif ոտնացաւութիւն ոտնացաւութիւնս
génitif ոտնացաւութեան ոտնացաւութեանց
locatif ոտնացաւութեան ոտնացաւութիւնս
datif ոտնացաւութեան ոտնացաւութեանց
ablatif ոտնացաւութենէ ոտնացաւութեանց
instrumental ոտնացաւութեամբ ոտնացաւութեամբք