adj.

footed, having feet;
standing on feet.

adj.

Ոտանաւոր՝ ըստ ՟Ա նշ. որպէս Ունակ ոտից.

Գազանս այս ո՛չ մագլաւոր է որպէս զառիւծ, եւ ոչ ոտնաւոր իբրեւ զչորքոտանիս. (Վրդն. ծն.։)

Ցամաքային զեռուն զբովանդակ մանունցն ասէ, զոտնաւորսն եւ զոչ նոյնպիսիսն։ Իսկ ոտնաւոր ոտնաւոր զկարիճսն. (Ոսկիփոր.։)

ոտնաւոր. որպէս Ոտնակաց. յոտանաւոր. յոտին կացող եւ կալով.

Ոտնաւոր տքնութեամբ կամ արթնութեամբ զգիշերն անցուցանէր անքուն. (Ուռհ.։ Կիր. պտմ. եւ այլն։)

Զհարկ քնոյ յոտնաւոր տքնութեան ի թարթափ ական վճարելով. (Ագաթ.։ Կորիւն.։)

Զօրացոյց զոտս իմ յոտնաւորս, ի ծնրադրութիւնս. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ոտնաւոր ոտնաւորք
accusatif ոտնաւոր ոտնաւորս
génitif ոտնաւորի ոտնաւորաց
locatif ոտնաւորի ոտնաւորս
datif ոտնաւորի ոտնաւորաց
ablatif ոտնաւորէ ոտնաւորաց
instrumental ոտնաւորաւ ոտնաւորաւք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Յոտնաւոր

Voir tout