s.

foot-place, foot-hold;
footman, domestic;

mus.

pedal;

adv.

յ—ս, standing, upright.

s.

Կայք ոտից. յն. στάσις կայք.

Խնդրեսցես քեզ ոտնկայ ի թշնամեաց քոց. (Նաւում. ՟Գ. 11։)

adj.

ՈՏՆԿԱՅ. ա. որ գրի եւ ՈՏՆԿԱՅ, եւ ՅՈՏՆԿԱՅ. Յանդիմանակաց պաշտօնեայ.

Բազմակալացն կարգելոց. թո՛ղ զոտնկայս (կամ զոտնակայս) գործակալութեանն սպասու. (Բուզ. ՟Դ. 2։)

Ո՞ւր երիտասարդացն փառասիրութիւն. ո՞ւր յոտնկայիցն ճեպեցելոց ծառայութիւն. (Մաշկ.։)