s.

foot-hold;

fig.

occasion, pretext, motive;
— լինել, to get a hold over.

s.

Կռիւ կամ կռուան ոտից. տեղի դնելոյ զոտս.

Ոչ ուրեք լինել ոտնկռիւ. (մի ձ. ոտնկոխ)։ Յորում ոչ գուցէ ոտնկռիւ թշնամւոյն. (Խոր. ՟Գ. 45։ Ոսկ. յհ. ՟Ա. 10։)

ՈՏՆԿՌԻՒ ԼԻՆԵԼ. Կռուան ոտից գտանել.

Ոչինչ այնուհետեւ կարեն ոտնակռիւ լինել ի նմա մեղք. (Ոսկ. ես.։)