vn.

to abandon oneself to gluttony.

ձ.

Մոլիլ զհետ որկորոյ. զեղխիլ շուայտիլ յուտելիս եւ յըմպելիս.

Ցանկացայ, որկրամոլեցայ, բարկացայ. (Լմբ. սղ.։)

Որկրամոլիս, պճնիս, եւ փափկանաս։ Որք որկրամոլին եւ ուտեն, նոքա առաւել եւս ախտանան. (Վրք. հց. ՟Բ. ՟Ը։)