adj.

male.

adj.

cf. ԱՐՈՒ. էրքէկ. յն. ա՛րսէն կամ ա՛րսին. (որպէս եւ օ՛րխիս, է ամորձիք. ձուանք)

Կայցէ ի խաշին նորա որձ. (Մաղ. ՟Ա. 14։)

Խառնէին ընդ արս յայլ աշխարհ. եւ զծնեալ էգն ապրեցուցանէին, եւ զորձն սպանանէին. (Միխ. ասոր.։)

Ոչ թողոյր զերկոցունց տոհմանց զորձ կորիւն (այսինքն զարու զաւակ). (Բուզ. ՟Գ. 4։)

Խաշինք ունի՝ անթիւ բանակ, շատ գէր ձիան՝ որձ ու մատակ. (Շ. առակք.։)

Մատակներն բաժանես ի յորձիցն։ Ջա՛նք դիր, որ զամէն որձ մեղուն սպանանես. (Վստկ.։)

Նմանութեամբ իւիք ասի.

Արմաւենի որձ եւ էգ. (Վստկ.։)

cf. ՈՐՁԱՔԱՐ։

Զոհալն էգ է. մուշթարին եւ մառեխն եւ արեգակն որձ են, զօհրայն եւ օտարիտն ընդ որձն որձ են, եւ ընդ էգն էգ. (Տօմար.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ամորձատ

Ամորձատեմ, եցի

Ամորձիք, ձեաց

Անփորձ, ից

Անփորձութիւն, ութեան

Բազմափորձ

Բարեփորձ

Դրամափորձ

Երազափորձ

Երազափորձութիւն, ութեան

Լորձ, ոյ

Լորձն, ձին, ձունք, ձանց

Լորձնային

Լորձնատեսակ

Խոլորձ, լրձան

Խորձուիլ

Խորձունձ

Կարմրաձորձ

Կնատաձորձ

Հարցափորձ, ի

Voir tout