s.

enclosure, fence, precincts;
—ք, masonry.

s.

ՈՐՄԱ՛Ծ կամ ՈՐՄԱԾՔ. Որմ ածեալ, ցանկ պատեալ.

Մօտ յորմածս արգելոցացն որսոյն էրէսցն. (Բուզ. ՟Դ. 15։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ողորմած, աց

Ողորմածութիւն, ութեան

Որմածակ

Որմածերպք

Որմածու, աց

Որմածութիւն, ութեան

Չողորմածութիւն, ութեան

Voir tout