s.

curtain or arras, tapestry.

s.

Վարագոյր եւ զարդ առագաստաց իբրու որմ նոցին. սրսկապան.

Փոշոտեցան որմակալք նորեկ հարսանց. (Եղիշ. ՟Ը. հին տպ. (ուր այլ օրինակք գրեն, սրսկապանք)։)