adj.

den-like.

adj.

Ձեւացեալ իբրեւ զորջ. նման կաղաղի.

Հինգ թագաւորքն մարդադէմք էին կերպարանօքն, եւ որջաձեւք էին հին վիշապին բնակութիւնք. (Եղիշ. յես.։)