adj.

ՈՒԹԱՄԱՍՆԵԱՅ ՈՒԹԱՄԱՍՆԻ. ὁκταμερής octo vel octonarum partium. Ունօղ զութ մասունս.

Ութամասնեայ բացատաւն եռամասնեայքն լնուին. (Պղատ. տիմ.։)

Ութամասնեայ պատկանաւոր (այսինքն երաժշտական) ձայնից պատճառք. (Քերթ. եկեղ.։)

Ութամասնեայ ոգւոյս մերոյ եղելոյ։ Զենոն ստոյիկեան ութամասնի ասէ գոլ զանձն, տարորոշելով զնա յիշխանականն, եւ ի հինգ զգայութիւնս, եւ ի ձայնականն, եւ ի սերմնականն. (Փիլ. լին.։ Նիւս. բն.։)