adj.

δυνατότερος potentior եւ այլն. Կարի ուժեղ. զօրագոյն. պնդագոյն.

Զբոլորն լնլով զկենդանիս՝ ուժեղագոյնս գործէ եւ կարշնեղս։ Ի բաց նահանջէ զուժեղագոյնս զօրագլխացն. (Պիտ.։ Արծր. ՟Ա. 7։)

Ուժեղագոյնն եւ կարծրն եւ հաստատուն գոյացութիւնն՝ պղնձոյ նմանեալ է. (Փիլ. այլաբ.։)

Այլոյ ուժեղագունի քան զնա պատրաստեն տեղի բուսանել. (Լմբ. պտրգ.։)