va.

to inundate.

ն.

ՈՒՂԽԵԼ ՈՒՂԽԻԼ. Հոսել զուխս. հոսիլ իբրեւ զուխս. զեղուլ, զեղանիլ.

Հինահարութեամբ ուղխեալ՝ զանվճար աշիտիցն միշտ արկածս յաշխարհ հեղեղեն. (Պիտ.։)

Ուղխեալն չարութեամբ շուրջ զերկրաւս օդ. (Բրս. ծն.։)