s.

brain-cavity;
skull.

s.

Բոյն ուղղոյ. ուր ուրեք կայ ինչ ծուծ.

Խորշ խորշք մարդոյ մարմին, որպէս անդամք եւ զգայարանք, ուղղաբոյն, աչք, ականջք, սրտին առագաստ, ներքին որովայն. (Մեկն. ծն.։)