adj.

correct, written correctly;

s.

orthographer.

adj.

Ուղղութեամբ գրեալ. ճշմարտաճառ.

Զուղղագիր պատգամս գրոց եղծանել հնարեցան կամակորութեամբ. (Վեցօր. ՟Թ։)