adj.

of right or just judgment, judging equitably, just, right.

adj.

Որ ուղիղ դատէ. որոյ ուղիղ է դատումն՝ դատաստանն. արդարադատ.

Վերատեսուչք անմոլարք, այցելուք ուղղադատք։ Որ յամենայնի ուղղադատ եւ անաչառ դատաւորն է. (Նար. առաք.։ Լմբ. պտրգ.։)

Ուղղադատ իրաւամբք (պատժել). (Շ. ընդհանր.։)

Զի սմա (ի գրիդ) պատկանեալ տրամախոհութիւն՝ ուղղադատ բաղխոհութիւն վարկայ. (Մագ. ՟Հ՟Ը։)

Ուղղադատ քննութիւն. (Վրդն. աւետար.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ուղղադատութիւն, ութեան

Voir tout