va.

to fish with a net, to fish;

fig.

to take as in a net, to catch, to draw into a snare.

ն.

σαηνεύω sagena piscor, retibus implico. Ուռկանաւ ըմբռնել, որսալ, ժողովել.

Որով ձկնորսքն զաշխարհ զբաւանդակ աւետարանին կապանօք ուռկանեցին. (Ածաբ. կարկտ.։)

Զբանական կոյտս ուռկանեցին. (Նար. առաք.։)

Բանին զգեստուք զփրկեցելոց զանձինս ուռկանելով. (Նիւս. երգ.։)

Հաւատոյն բանիւ ուռկանեաց զընտրեալսն ի փառս աստուծոյ. (Ոսկ. ՟ա. կոր.։)

Ի ծովէն ուռկանեցին. (Երզն. մտթ.։)

Որ զամենեսեան ուռկանէր ի մի միաբանութիւն հաւատոյ. (Ներս. աբեղ. ի լմբ.։)