s.

Vulcan, god of fire and of smiths;
vulcano, Etna, Vesuvius.

ՈՒՌԿԱՆՈՍ որ եւ ԲԱՌԿԱՆՈՍ. Բառ լտ. վուլգանուս. ըստ յն. հեփեստոս. vulcanus Ἤφαιστος . Չաստուած հրոյ եւ դարբնաց. հրաբուղխ լեառն. վառարան կիկղոպայց դարբնացն շանթառաք արամազդայ ըստ քերթողաց. էտնա, մօնճիպէլլօ եւ վէսուբ եւ այլն.

Ի սիկիլիա ուռկանոս, որոյ միշտ կատարն հրով տոչորի. (Երզն. լուս.։)