adj.

cf. Ուռճալիր.

adj.

ՈՒՌՃԱԼԻ ՈՒՌՃԱԼԻՐ ՈՒՌՃԱԼՐԱՑԵԱԼ. cf. ՈՒՌՃԱԶԱՐԴ. տե՛ս եւ ԶՈՒԱՐՃԱԼԻ.

Անօթ ընտիր, եւ ուռճալի լուսով լցեալ. (Անան. ի պետր.։)

Որպէս լուսին, մինչ ի լուսալիրն լինել եւ ուռճալիր. (Փիլ. լին. ՟Բ. 33։)

Լուսովն զամենայն ասեն զաշխարհս ել ուռճալրացեալ. (Նիւս. կազմ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ուռճալիր

Voir tout