adj.

flourishing, flowery, in full bloom or vegetation;
filled up, abundant, plentiful.

adj.

ՈՒՌՃԱԼԻ ՈՒՌՃԱԼԻՐ ՈՒՌՃԱԼՐԱՑԵԱԼ. cf. ՈՒՌՃԱԶԱՐԴ. տե՛ս եւ ԶՈՒԱՐՃԱԼԻ.

Անօթ ընտիր, եւ ուռճալի լուսով լցեալ. (Անան. ի պետր.։)

Որպէս լուսին, մինչ ի լուսալիրն լինել եւ ուռճալիր. (Փիլ. լին. ՟Բ. 33։)

Լուսովն զամենայն ասեն զաշխարհս ել ուռճալրացեալ. (Նիւս. կազմ.։)