s.

hammerer.

adj. s.

Ածօղ զուռնն ի վերայ. ուռամբ հարկանօղ. ուռնաւոր.

Իբրեւ զուռնածս (հին տպ. զուռնաւորս), որք պատեն զշանթս հրայրեացս, մինն առնոյր, եւ միւսն իջուցանէր. (Զենոբ.։)