ձ.

Գրգռիլ շարժիլ ի ցնորից, յուրուական պատրանաց. (կայ. եւ յն. ուրիօ՛օ, աջողակ հողմով, վարիլ. կամ օ՛րնիմէ, գրգռիլ)

իսկ (Հին բռ.)

Ուրուազել, զօրանալ»։

Նեստոր սկսաւ զինել ընդդէմ ճշմարտութեան ուրուազեալ ի սատանայէ (ա՛յլ յն. ուրումեալ. ա՛յլ ձ. շարժեալ). (Կանոն.։)