adj.

fierce as a wild beast;

fig.

mordacious, biting.

adj. s.

Ունօղ զչարութիւն գազանի. չարաճճի.

Կրետացիք հանապազուստք, չարագազանք. (Ոսկ. տիտ.։)

Ի սպասաւորութիւն դարձուցանել զչարագազան բնութիւնն. (Ոսկ. լուս.։)

Ո՞ր իժ կամ ո՞ր քարբ այնպիսի չարագազան թոյնս ունիցի. (Մանդ. ՟Ժ՟Ա։)

Որ կարծեցոյց զանձն առիւծացեալ, եւ պաշտօնեայք նորա չարագազանք. (Ոսկ. ես.։)

(Ցանկութիւն) չարագազան եւ ժանտատեսակ իբրեւ զգորտն. (Անյաղթ հց. իմ.։)