s.

demoniacal wickedness, abominable malice;
misadventure, very great misfortune.

s.

κακοδαιμονία, βαριδαιμονία horrenda impietas mali genii vel ingenii, et infelicitas, miseria, infelix fortuna premens եւ այլն. Չարադեւ գոլն. գործ չարադեւ անձին. յետին չարութիւն. եւ Չարաբաստութիւն. թշուառութիւն.

Յորոց իւրաքանչիւր ոք առանձինն է քուրմ եւ տօն, եւ հասարակաց չարադիւութիւնն ի վերայ ամենեցուն։ Որ է ծայրագոյն չարադիւութեան, ոչ իւրեանց զօրութեանն զգուշութիւն ունել, այլ այլոց տկարութեանն. (Ածաբ. յայտն.։ Առ որս. ՟Ժ՟Դ։)

Չարադիւութեանն յուսահատութիւն, եւ բարեպաշտութեան ժառանգութիւն, բարեբաստութիւն հոգւոյ. (Փիլ. իմաստն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif չարադիւութիւն չարադիւութիւնք
accusatif չարադիւութիւն չարադիւութիւնս
génitif չարադիւութեան չարադիւութեանց
locatif չարադիւութեան չարադիւութիւնս
datif չարադիւութեան չարադիւութեանց
ablatif չարադիւութենէ չարադիւութեանց
instrumental չարադիւութեամբ չարադիւութեամբք