adj.

armed with malice;
incited by the devil.

Զինեալ չարութեամբ կամ ի չարէն.

Ապա չարազինեալ թագաւորն՝ տայր հրաման սրամահ առնել զհաւատացեալսն. (Ճ. ՟Բ.։)