s.

conventicle.

adj. s.

Ուր իցէ ժողով չար կամ չարաց.

Ի փախուստ կացուցանելովն զինքն ... օցտէր լուծանելով զսիրտս եւ զհամագունդ չարաժողով ինքեան բանակի. (Պիտ.։)