adj.

credulous of ill-tidings;

s.

—ք, sad news;
incredible woes, unheard of disasters.

adj.

Ունկնդիր չարաց, եւ չարին սատանայի. կամ Անլսօղ.

Թագաւո՛ր չարալուր, զչարաչար տանջանսն՝ որպէս ասացեր՝ մատո՛ ինձ. (Ճ. ՟Ը.։)

s.

ՉԱՐԱԼՈՒՐՔ գ. Չար լուր. չարիք անլուրք.

Նմա խորհի զմահս եւ զամենայն չարս, եւ չարալուրս. (Մանդ. ՟Ժ՟Գ։)