adj.

severely, dangerously wounded.

adj. adv.

Չարաչար խոցեալ. կամ չար խոցիւք վտանգեալ.

Որ չարախոցս եմ վիրաւորեալ յանթիւ մեղացս բազմութենէ. (Եփր. աղ.։)