adj.

ferocious, cruel, inhuman;

adv.

cruelly.

adj.

Ի չար ախտից կամ ի կրից վարեալ.

Ընտանի չարախտավար մտօք սկսանէին զամենեսեանն անողորմ սրոյն տալ ճարակ. (Յհ. կթ.։)

adv.

Կամ իբր մ. Վարելով դժնդակ չարչարանօք. չարաչար.

Դաշտացն եւ ճանապարհացն ցիր դիաթաւալ կացուցանէին, եւ չարախտավար վատնէին. (Ագաթ.։)