adj.

ill-counselling, perverting, leading astray.

adj.

իբր ն. Որ տայ զչար խրատ. չար խրատտու.

Հակառակ մարգարէանայ չարախրատիցն, որք ասէին՝ թէ ոչ գերիմք. (Նախ. եզեկ.։)

կր.

Եւ իբր կր. Չարաչար խրատեալ՝ կրթեալ. անուղղայ.

Ընդդէմ չարաբարացն եւ չարախրատիցն. (Իրեն. առ Լեհ.։)